reklama

Autobus z kierowcą bez uprawnień

Policja
 Policja

W niedzielę (8 października) policjanci cieszyńskiej drogówki podczas czynności kontrolnych na „wiślance”, czyli DK81 (Drodze Krajowej 81) zatrzymali do kontroli busa, którym wykonywany był transport publiczny z Wisły do Katowic. Podczas kontroli stanu technicznego i dokumentów kierującej policjanci otrzymali informację, ze 47-letnia kierująca, która przewoziła pasażerów, nie posiadała uprawnień kategorii D uprawniających do kierowania autobusem, które straciły swoją ważności w czerwcu. W związku z tym nie mogła kontynuować dalszej jazdy, a kurs ostatecznie został zrealizowany przez innego kierowcę przewoźnika. W związku z popełnionymi wykroczeniami sprawa trafi do sądu. Konsekwencje tej kontroli mogą ponieść również zarządzający transportem w przedsiębiorstwie oraz sam przewoźnik. Postępowanie administracyjne w tej sprawie będzie prowadzić Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego.

Przypominamy, że jeżeli policjant zatrzyma kierowcę bez wymaganych uprawnień to po czynnościach wyjaśniających to sprawa kierowana jest do sądu- kierowcy grozi kara aresztu, kara ograniczenia wolności lub kara grzywny w wysokości od 1500 zł do aż 30000 zł. Sąd orzeka także zakaz prowadzenia pojazdów na określony czas od 6 miesięcy do nawet 3 lat (art.94 kodeksu wykroczeń).

Przedsiębiorcy grożą jeszcze poważniejsze konsekwencje, bowiem przewóz osób lub towarów bez ważnego prawa jazdy stanowi jedno z najpoważniejszych naruszeń- może ono przyczynić się do wydania decyzji o utracie przez przewoźnika dobrej reputacji, a tym samym stanowić podstawę do cofnięcia mu licencji.