reklama

Bez ofiar śmiertelnych wśród pieszych
Dziś kolejne działania cieszyńskiej policji związane z walką o życie pieszych i poprawą ich bezpieczeństwa na drodze. W akcji informacyjno-edukacyjnej skierowanej do pieszych pn. „ŚWIEĆ PRZYKŁADEM” mundurowi, tym razem wspierani przez lokalne władze, będą wręczać elementy odblaskowe w Strumieniu, Chybiu oraz Ochabach.

2020-11-24 15:34:46 Policja Cieszyn 1205


Policja Cieszyn
 Policja Cieszyn

Celem akcji jest przede wszystkim przypomnienie i uświadomienie pieszym o potrzebie właściwego korzystania z elementów odblaskowych, których brak często prowadzi do bardzo poważnego zagrożenia bezpieczeństwa, a nawet utraty życia w wyniku wypadku. Mundurowi walczą o to, aby korzystanie z elementów odblaskowych przez niechronionych uczestników ruchu drogowego, a szczególnie pieszych, przede wszystkim było świadome. Samo posiadanie elementów odblaskowych nie wpływa na poprawę bezpieczeństwa pieszych. Należy je nosić w taki sposób, by być widocznym dla innych uczestników ruchu drogowego, stąd też kolejne już w tym roku działania cieszyńskich policjantów ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa.

Tym razem policjanci wspólnie z przedstawicielami lokalnych władz będą wręczać elementy odblaskowe w Strumieniu w rejonie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej, w Chybiu w rejonie budynku Urzędu Gminy oraz w  Ochabach Małych przy ulicy Dębowieckiej.

Przypominamy, że w okresie jesienno-zimowym zmieniają się warunki atmosferyczne, dzień staje się coraz krótszy co wpływa na złą widoczność na drodze. W warunkach niedostatecznej widoczności kierujący później niż zwykle zauważa pieszego, w szczególności ubranego w ciemną odzież. Kolor odzieży wierzchniej ma wpływ na bezpieczeństwo pieszych. Na nieoświetlonej jezdni, w ciemnej kurtce, pieszy jest słabo widoczny dla kierowcy samochodu. Korzystanie z elementów odblaskowych kilkukrotnie zwiększa widoczność pieszego.

Przypominany również, że zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym piesi, którzy poruszają się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym są obowiązani używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu.