reklama

Cieszyn - w jakich zawodach brakuje pracowników?
Położony na granicy polsko-czeskiej Cieszyn stwarza różnorodne możliwości, jeśli chodzi o znalezienie zatrudnienia. Do dużych zakładów pracy należą między innymi tutejszy szpital, a także producenci części samochodowych, maszyn, farb i lakierów, podzespołów dla przemysłu wydobywczego. Cieszyn to oczywiście także turystyka i związane z nią usługi.

2022-06-12 10:05:32 Artykuł Partnera 2364


cieszynwjakichzawodachbrakujepracownikow
 cieszynwjakichzawodachbrakujepracownikow

Nie dziwi stosunkowo niska stopa bezrobocia w tym mieście – poniżej poziomu krajowego, nieco przewyższająca średnią wojewódzką (np. w lutym 2022 r. bezrobocie w mieście wynosiło 5,1%, w województwie 4,3%, a w Polsce 5,5%). Na kogo czeka w Cieszynie praca? Wskazówek na ten temat dostarcza Barometr zawodów. 

Praca Cieszyn – zawody deficytowe

Barometr zawodów to coroczna prognoza zapotrzebowania na lokalnych i ponadlokalnych rynkach zatrudnienia w całym kraju. Badanie wykonywane jest na zlecenie Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, uwzględnia dane zebrane przez GUS oraz powiatowe urzędy pracy. 

W Barometrze wskazane są:

 • zawody deficytowe – ich przedstawicieli na rynku jest zbyt mało w stosunku do dostępnych propozycji zatrudnienia, 
 • zawody nadwyżkowe – chętnych do pracy jest za dużo w porównaniu do zapotrzebowania zgłaszanego przez pracodawców, 
 • zawody w równowadze – liczba poszukujących pracy w danej profesji mniej więcej odpowiada liczbie ogłoszeń. 

Osoby wykonujące zawody deficytowe mogą spodziewać się licznych ofert od lokalnych firm. A zatem na kogo czeka praca w Cieszynie i okolicy?

Lista profesji deficytowych, wskazanych w 2022 r., jest w powiecie cieszyńskim bardzo długa – ma aż 64 pozycje. W jakich zawodach brakuje pracowników? Które branże można uznać za perspektywiczne? Poszukiwani są:

 • w oświacie, opiece zdrowotnej, pomocy społecznej i usługach opiekuńczych – fizjoterapeuci i masażyści, lekarze, pielęgniarki i położne, ratownicy medyczni, opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej, nauczyciele języków obcych i lektorzy, nauczyciele praktycznej nauki zawodu, nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących, nauczyciele przedmiotów zawodowych, nauczyciele przedszkoli, nauczyciele szkół specjalnych i oddziałów integracyjnych, asystenci w edukacji, logopedzi i audiofonolodzy, wychowawcy w placówkach oświatowych i opiekuńczych, psycholodzy i psychoterapeuci, pracownicy socjalni, 
 • w handlu, marketingu, branży finansowej – kierownicy sprzedaży, sprzedawcy i kasjerzy, pracownicy sprzedaży internetowej, przedstawiciele handlowi, pracownicy ds. rachunkowości i księgowości, samodzielni księgowi, 
 • w zakwaterowaniu, gastronomii i produkcji żywności – gospodarze obiektów, portierzy, woźni i dozorcy, recepcjoniści i rejestratorzy, sprzątaczki i pokojowe, szefowie kuchni, kucharze, pomoce kuchenne, cukiernicy, piekarze, przetwórcy mięsa i ryb, pracownicy przetwórstwa spożywczego,
 • w transporcie, logistyce i magazynowaniu – spedytorzy i logistycy, zaopatrzeniowcy i dostawcy, listonosze i kurierzy, magazynierzy, kierowcy ciężarówek, kierowcy autobusów, 
 • w przetwórstwie przemysłowym różnych branż – kierownicy ds. produkcji, pracownicy ds. jakości, pracownicy fizyczni w produkcji i pracach prostych, pracownicy przetwórstwa metali, elektrycy, elektromechanicy i elektromonterzy, blacharze i lakiernicy samochodowi, mechanicy maszyn i urządzeń, monterzy maszyn i urządzeń, mechanicy pojazdów samochodowych mechanicy pojazdów samochodowych, operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych, operatorzy obrabiarek skrawających, spawacze, ślusarze, robotnicy obróbki drewna i stolarze, 
 • w budownictwie – betoniarze i zbrojarze, brukarze, cieśle i stolarze budowlani, dekarze i blacharze budowlani, monterzy instalacji budowlanych, murarze i tynkarze, operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych, pracownicy robót wykończeniowych w budownictwie, robotnicy budowlani, technicy budownictwa, 
 • inni – specjaliści administracji publicznej, technicy informatycy.

Warto dodać, że w powiecie cieszyńskim wymienia się również grupę profesji nadwyżkowych. Trudności ze znalezieniu w Cieszynie i okolicy pracy mogą mieć filozofowie, historycy, politolodzy i kulturoznawcy. 

Oferty pracy Cieszyn – jak i gdzie znaleźć pracę?

Sytuacja na rynku pracy w Cieszynie jest ogólnie dobra – o czym świadczy wspomniane niskie bezrobocie, różni się jednak dla przedstawicieli poszczególnych profesji. Jak szukać zatrudnienia? Warto wykorzystać nowoczesne narzędzie, jakim jest profesjonalny portal rekrutacyjny. Najlepsze tego typu platformy mają wiele zalet:

 • skupiają ogłoszenia od pracodawców w jednym miejscu (przykładowo na początku kwietnia 2022 r. na praca.pl było zamieszczonych ponad 600 ofert pracy z Cieszyna), 
 • pozwalają na wygodne filtrowanie ogłoszeń, 
 • gwarantują bezpieczeństwo (legalność ogłoszeń jest sprawdzana). 

Profesjonalny portal pracy umożliwia też ustawienie powiadomień o nowych propozycjach w wybranej branży czy na konkretnym stanowisku oraz daje dostęp do różnych przydatnych narzędzi, jak internetowy kreator CV. 

Warto jednak działać wielotorowo – zapisać się również do grup w mediach społecznościowych, poświęconych pracy w Cieszynie, a także wykorzystać własną sieć kontaktów. Im więcej osób będzie wiedzieć, że szukamy zatrudnienia, tym lepiej.

Przy współpracy z jober.pl