reklama

Gigantyczne środki dla naszego Powiatu. W planach spore inwestycje
22. inwestycje w powiecie cieszyńskim ze wsparciem Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych

fot
 fot

Kolejne gigantyczne środki dla samorządów z naszego województwa. Premier RP Mateusz Morawiecki ogłosił wyniki naboru w 8. edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Gminy i powiaty z woj. śląskiego otrzymały bezzwrotne dofinansowanie w wysokości 2 053 592 233 zł (2,053 mld zł) na realizację zadań własnych.

 1. Gmina Brenna Brenna cieszyński śląskie Rozbudowa i przebudowa ul. Hołcyna w Brennej 8 334 369,00
 2. Gmina Chybie Chybie cieszyński śląskie Budowa budynku przedszkola i żłobka 7 998 500,00
 3. Miasto Cieszyn Cieszyn cieszyński śląskie Modernizacja dróg gminnych na terenie miasta Cieszyna 7 999 000,00
 4. Miasto Cieszyn Cieszyn cieszyński śląskie Wymiana oraz renowacja stolarki okiennej i drzwiowej zespołu budynków cieszyńskiego ratusza 1 620 000,00
 5. Miasto Cieszyn Cieszyn cieszyński śląskie Rozbudowa ul. Hażlaskiej w Cieszynie w ramach zadania „Modernizacja dróg gminnych' 9 000 000,00
 6. Powiat Cieszyński Cieszyn cieszyński śląskie Rozbudowa istniejącego oraz budowa nowego odcinka drogi powiatowej 2627S wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad rz. Piotrówką w Kończycach Małych 5 415 000,00
 7. Powiat Cieszyński Cieszyn cieszyński śląskie Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle 3 600 000,00
 8. Powiat Cieszyński Cieszyn cieszyński śląskie Modernizacja obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej 2675S ul. Czarne w Wiśle 950 000,00
 9. Gmina Dębowiec Dębowiec cieszyński śląskie Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie sołectwa Ogrodzona 1 900 000,00
 10. GMINA GOLESZÓW Goleszów cieszyński śląskie Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Goleszów 1 900 000,00
 11. GMINA GOLESZÓW Goleszów cieszyński śląskie Modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Goleszów. 2 507 500,00
 12. GMINA GOLESZÓW Goleszów cieszyński śląskie Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Goleszów. 2 821 500,00
 13. GMINA HAŻLACH Hażlach cieszyński śląskie Modernizacja układu drogowego w gminie Hażlach 1 999 750,00
 14. GMINA HAŻLACH Hażlach cieszyński śląskie Modernizacja układu drogowego w gminie Hażlach 7 999 950,00
 15. Gmina Istebna Istebna cieszyński śląskie Zagospodarowanie terenu amfiteatru Pod Skocznią w Istebnej. 1 800 000,00
 16. Gmina Istebna Istebna cieszyński śląskie Modernizacja infrastruktury drogowej wraz z budową obiektów mostowych w Gminie Istebna. 6 184 500,00
 17. Gmina Skoczów Skoczów cieszyński śląskie Remont kapitalny i adaptacja zabytkowego budynku byłej szkoły przy ul. Bielskiej 17 w Skoczowie na potrzeby pomocy społecznej, polityki senioralnej 20 000 000,00
 18. Gmina Strumień Strumień cieszyński śląskie Przebudowa ul. Brzegowej w Zabłociu 1 710 000,00
 19. Gmina Strumień Strumień cieszyński śląskie Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Bąków wraz z przebudową systemu technologii oczyszczania ścieków w Strumieniu 5 681 000,00
 20. MIASTO USTROŃ Ustroń cieszyński śląskie Modernizacja parkingu wraz z budową toalety samoczyszczącej przy Al. Legionów w Ustroniu. 2 000 000,00
 21. GMINA WISŁA Wisła cieszyński śląskie Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Dziechcinka 4 w Wiśle wraz zagospodarowaniem otoczenia 2 000 000,00
 22. Gmina Zebrzydowice Zebrzydowice cieszyński śląskie 'Przebudowa drogi gminnej ul. Jutrzenki w Zebrzydowicach' 1 925 458,93