reklama

Jedna z najważniejszych zasad dotyczących pracy w laboratorium: utrzymywanie porządku i nieskazitelnej czystości
Praca w laboratorium musi przebiegać w ściśle określonych warunkach oraz związana jest z przestrzeganiem wielu norm. Oba czynniki mają ogromny wpływ nie tylko na bezpieczeństwo pracowników, ale również pozwalają uzyskać wiarygodne/niezafałszowane wyniki badań. Nie bez znaczenia jest więc utrzymywanie w miejscu pracy odpowiedniej temperatury, natężenia oświetlenia, czy też tak ważnego dla jakości pracy porządku.

2020-11-03 14:27:41 Artykuł Partnera 1539


przechwytywanie
 przechwytywanie

Rygor dotyczący kwestii porządkowej związany jest z utrzymywaniem wszystkich powierzchni, urządzeń oraz przyborów w czystości. Co do czyszczenia poszczególnych partii laboratorium oraz znajdujących się w nich naczyń i pojemników istnieją jednak określone zasady, którymi kieruje się każdy pracownik zatrudniony w laboratorium. Czego one dotyczą?

Laboratorium. Zasady utrzymania w czystości naczyń i pojemników

Naczynia i pojemniki laboratoryjne wytworzone zostały głównie z tworzyw sztucznych – polipropylenu, polietylenu, czy też polimetylopentanu – czyli takich materiałów, które mogą mieć styczność np. z napojami czy żywnością. Dodatkowym atutem wykonania produktów z takich właśnie materiałów jest odporność chemiczna na wiele różnych substancji, a co najważniejsze – wszystkie naczynia wykonane z wymienionych tworzyw można sterylizować w precyzyjnych autoklawach laboratoryjnych nawet w 121 stopniach Celsjusza. Dezynfekcja w tak wysokiej temperaturze pozwala perfekcyjnie oczyścić cały pojemniczek oraz zabić wszystkie drobnoustroje, a dzięki temu przygotować naczynia i pojemniki do ponownego użycia. I co równie ważne – szybko przebiegający proces sterylizacji i suszenia przyborów pozwala na dużą oszczędność czasu pracowników.

Do naczyń i pojemników laboratoryjnych, które mogą zostać poddane sterylizacji w autoklawie medycznym, zaliczyć możemy m.in.:

- zlewki

- kolby

- kanistry

- pojemniki

- tryskawki

- lejki

- cylindry.

Nowoczesne urządzenia sterylizujące posiadają przejrzysty wyświetlacz LCD oraz integrację z drukarką, która przyczynia się do ułatwienia analizy raportów pracy tegoż urządzenia. Koszt takiego specjalistycznego urządzenia sięga ok. 5 000 – 6 000 tys. złotych.

Wysterylizowane i automatycznie osuszone naczynia oraz pojemniki pracownicy laboratorium zobowiązani są przechowywać w taki sposób, aby nie dostały się do nich żadne zanieczyszczenia. W zależności od danego naczynia, należy je ściśle zamknąć i umieścić w wyznaczonym miejscu, opisanym w regulaminie pracowni.

Konsultacja merytoryczna artykułu: EQUIMED