reklama

Podsumowanie akcji Nurd
Policjanci ruchu drogowego prowadzili wczoraj działania kontrolno-prewencyjne pn. „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego"

NURD
 NURD

Miały one na celu przede wszystkim poprawę bezpieczeństwa pieszych użytkowników dróg, którzy podczas wypadków są szczególnie narażeni na tragiczne konsekwencje tych zdarzeń. W trakcie działań mundurowi ujawnili w sumie 16 wykroczeń popełnionych przez kierujących i 36 wykroczeń popełnionych przez pieszych.

Wczoraj, na drogach powiatu cieszyńskiego były prowadzone działania pod nazwą "NURD". Genezą policyjnych działań jest troska o bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów – tych użytkowników dróg, którzy w żaden sposób nie są chronieni nadwoziem pojazdu, a wręcz są zagrożeni kontaktem z nim. Nadzorem objęte były miejsca, które są szczególnie niebezpieczne dla pieszych np. przejścia przez ruchliwe jezdnie lub przejścia, na których doszło do potrąceń pieszych. Działania mają na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego. Nadrzędnym celem działań jest wypracowanie prawidłowych zachowań u wszystkich uczestników ruchu drogowego. Kiedy będziemy ostrożni i będziemy się kierowali zasadą ograniczonego zachowania na drogach będzie po prostu bezpiecznie. Powinien to być nasz wspólny cel.
Podczas wczorajszych działań ujawniono łącznie 52 wykroczenia, z czego sprawcami 36 wykroczeń byli piesi. Najczęściej piesie przechodzili przez jezdnię w miejscu niedozwolonym- tak było w 21 przypadkach. Policjanci zatrzymali do wytrzeźwienia jednego pieszego, który celowo, widząc policjantów, postanowił przejść przez jezdnię w miejscu niedozwolonym. Z kolei wśród zachowań kierujących, które mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo pieszych, policjanci odnotowali 16 wykroczeń. Najczęstszym z nich było przekraczanie dozwolonej prędkości w rejonie przejścia dla pieszych- tego rodzaju przewinień odnotowano aż 12.
Przypominamy, iż bezpieczeństwo pieszego zależy w dużej mierze od niego samego. Bezpieczny pieszy to przede wszystkim ostrożny pieszy, który powinien kierować się zasadą ograniczonego zaufania i przed wejściem na przejście dla pieszych upewnić się, że kierujący go widzi. Zachęcamy też do korzystania na co dzień z elementów odblaskowych w obszarze zabudowanym. Dajmy szansę kierowcy nas zobaczyć!
Przypominamy również o nowym taryfikatorze i przepisach związanych z bezpieczeństwem na drodze- nowa ustawa podwyższa grzywny za nieprawidłowe zachowanie w stosunku do pieszych, niewłaściwe wyprzedzanie i znaczne przekroczenie prędkości. Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu, wyprzedzanie na przejściu dla pieszych, czy jazda po chodniku, to minimum 1,5 tysiąca złotych grzywny. Co więcej, jeśli sprawca spowodował zagrożenie bezpieczeństwa pieszego, sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów. Minimum 1 tysiąc złotych grzywny zapłaci kierowca, który nie zastosuje się do zakazu wyprzedzania określonego ustawą lub znakiem drogowym. Nowe przepisy wprowadzają też obligatoryjny zakaz prowadzenia pojazdów i grzywnę minimum 1,5 tysiąca złotych za kierowanie pojazdem mechanicznym bez wymaganych uprawnień. Wprowadzono wyższe grzywny, m.in. nawet 5 tysięcy złotych za przekroczenie prędkości o ponad 71 km/h, kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po użyciu alkoholu-minimum 2,5 tysiąca złotych, nieprawidłowe przechodzenie lub przejeżdżanie przez przejazd kolejowy-minimum 2 tysiące złotych, a także niewskazanie komu powierzyliśmy do kierowania nasz pojazd - od 4 do 8 tysięcy złotych.