reklama

Straż planuje ćwiczenia, będą utrudnienia!
Straż planuje ćwiczenia, będą utrudnienia!

2021-10-06 10:36:20 Straż Pożarna Cieszyn 1063


Straż Pożarna
 Straż Pożarna

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie informuje, iż w związku z planowanymi ćwiczeniami o tematyce dotyczącej zagrożenia powodziowego na terenie miasta Cieszyn w dniu 8 października br. w godzinach 11:00 – 14:00 nastąpią ograniczenia oraz utrudnienia w przejeździe al. Jana Łyska.

Ograniczenia te wystąpią na odcinku skrzyżowania al. Jana Łyska z ul. 3 maja po skrzyżowanie z ul. Stefana Żeromskiego. W tym czasie zalecany jest objazd wyżej wymienionego odcinka drogi.

Celem głównym ćwiczeń będzie doskonalenie współpracy podczas działań ratowniczo – gaśniczych pomiędzy jednostkami ochrony przeciwpożarowej, strukturami zarządzania kryzysowego, Wojskami Obrony Terytorialnej oraz Policją i Strażą Miejską.