reklama

Trzy nowe ambulanse w Cieszyńskim Pogotowiu Ratunkowym
W poniedziałek 21 grudnia 2020 r. Cieszyńskiemu Pogotowiu Ratunkowemu uroczyście przekazano trzy nowe ambulanse

2020-12-22 11:00:22 Powiat Cieszyński 1228


Starostwo Powiatowe w Cieszynie
 Starostwo Powiatowe w Cieszynie

W poniedziałek 21 grudnia 2020 r. Cieszyńskiemu Pogotowiu Ratunkowemu uroczyście przekazano trzy nowe ambulanse. Podczas spotkania krótko omówiono realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

Uroczyste przekazanie zaszczycili swoją obecnością Grzegorz Puda Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Jakub Chełstowski Marszałek Województwa Śląskiego, Mieczysław Szczurek Starosta Cieszyński, Janina Żagan Wicestarosta Powiatu Cieszyńskiego, jak również Przewodnicząca Rady Społecznej Cieszyńskiego Ratunkowego oraz Agnieszka Biegun Radna Sejmiku Województwa Śląskiego.

 - Chcemy dzisiaj dokonać uroczystego przekazania trzech nowych ambulansów. Krótko również omówimy projekt realizowany w ramach Wojewódzkiego Regionalnego Operacyjnego. Przedstawimy także działanie Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego nastawione na walką z pandemią oraz chcemy podziękować wszystkim instytucjom oraz osobom, które w tym trudnym okresie nas wspomagały, mówi Grzegorz Gabzdyl, kierownik ds. medycznych Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego.

- Samochody zostały zakupione z projektu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pod nazwą „Zakup sprzętu medycznego wraz z modernizacją infrastruktury i zakupem ambulansów oraz zakup odzieży ochronnej i środków do dezynfekcji”. Projekt dotyczy zakupu niezbędnego sprzętu medycznego w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV2 oraz zwalczania jego skutków na terenie województwa śląskiego. Zakup ambulansów był jednym z kilku zadań projektu. Zakupiliśmy także 3 defibratory, 6 pralko-suszarki, środki dezynfekcyjne, odzież ochronną dla zespołów ratownictwa medycznego oraz zmodernizowaliśmy infrastrukturę w celu dostosowania pomieszczeń do przeprowadzenia dekontaminacji zespołów ratownictwa medycznego, wylicza Janusz Martynek, kierownik ds. technicznych Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego.

Całkowity koszt projektu wyniósł 2 736 656,31 zł, z czego 2 326 157,86 zł zostało pokryte ze środków unijnych, 273 665,63 zł ze środków budżetu Państwa, a brakującą resztę kwoty 136 832,82 zł pokryto z własnych środków finansowych Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego.