reklama

UWAGA NA KRADZIEŻE W PLACÓWKACH ZDROWIA!
Portfele, telefony, biżuteria, pieniądze, dokumenty, karty płatnicze i wiele innych rzeczy osobistych może w łatwy sposób paść łupem złodziei w lecznicach. Dlatego pacjentów i personel prosimy o ostrożność!

 a

Policja
 Policja

Ofiarami złodziei grasujących w szpitalach czy sanatoriach zapewniających nocną opiekę są zazwyczaj starsi pacjenci. Przejęci swoim zdrowiem nie nadzorują właściwie należących do nich drogocennych rzeczy. Udając się na badania czy zabiegi, często nie zabezpieczają ich w żaden sposób. Złodziej przychodzący do placówki pod pretekstem odwiedzin bliskich, wykorzystuje chwilową nieobecność pacjenta w sali chorych i kradnie wartościowe rzeczy.
Dlatego warto zapamiętać kilka podstawowych zasad, które pozwolą uniknąć kradzieży:
• jeśli nie musimy, nie zabierajmy ze sobą biżuterii, większej ilości gotówki czy innych wartościowych rzeczy. Jeśli jednak jest to konieczne, ustalmy czy na terenie placówki jest możliwość skorzystania z depozytu,
• nie pozostawiajmy wartościowych rzeczy (torebek, portfeli, telefonów komórkowych) bez nadzoru na stoliku czy w szafce przy swoim łóżku. Jeśli wychodzimy z sali – nawet na krótko – cenne przedmioty zabierzmy ze sobą albo oddajmy na przechowanie pielęgniarce, czy innej osobie zaufanej,
• w czasie zaplanowanego zabiegu czy badania, gdzie nie będziemy mogli mieć przy sobie torebki lub saszetki ustalmy wcześniej, gdzie zabezpieczymy rzeczy lub czy istnieje możliwość pozostawienia ich osobie zaufanej,
• zwróćmy uwagę na osoby wchodzące na oddział. W razie jakichkolwiek wątpliwości lub podejrzeń należy natychmiast powiadomić pielęgniarkę lub Policję. Zachowajmy także zasadę ograniczonego zaufania w stosunku do osób przebywających w szpitalnym oddziale – złodziejem często są niepozornie wyglądające osoby, które nie wzbudzają u nas żadnych podejrzeń,
• jeśli hospitalizacji wymaga bliska nam osoba starsza, porozmawiajmy z nią o zagrożeniach, jakie mogą wynikać z niezabezpieczenia cennych rzeczy.
Pamiętajmy, czujność każdego z nas może zniweczyć plany złodzieja.