reklama

Warsztaty EKOlogiczne segregacji odpadów i stylu życia EKO w ZSEG Cieszyn

fot. Powiat Pszczyna
 fot. Powiat Pszczyna

167 uczniów z 8 klas wzięło udział w warsztatach ekologicznych, których celem było:

- pogłębienie wiedzy na temat zasad prowadzenia segregacji odpadów a przez to polepszenie jakości segregacji i wzrost ilości segregowanych odpadów w skali całego miasta Cieszyn

- rozpowszechnienie stosowania zasady 5R oraz popularyzacja wiedzy nt. nowych rozwiązań mających wpływ na zapobieganie wytwarzania odpadów i ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko,

- uświadomienie znaczenia działań mających na celu dążenie do ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów,

- wzrost wiedzy dotyczącej prowadzenia gospodarstwa domowego opartego na minimalizowaniu wytwarzania odpadów i maksymalizacji wykorzystania produktów, ograniczeniu zużycia wody i energii oraz wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii.

Wg zasady : MNIEJSZA ILOŚĆ PRODUKOWANYCH ODPADÓW TO TYM SAMYM BARDZIEJ CZYSTE ŚRODOWISKO NATURALNE I LEPSZE WARUNKI DO ŻYCIA DLA NAS I PRZYSZŁYCH POKOLEŃ.

Warsztaty były prowadzone przez Fundację Aktywnej Edukacji.
Zostały one w całości sfinansowane przez Urząd Miasta Cieszyn.
Powyższe działanie odbyło się w ramach Olimpiady, projektu społecznego Zwolnieni z Teorii.