reklama

Znaleziono pieniądze
Gotówka czeka na właściciela!

2020-09-01 05:00:00 Powiat Cieszyński 1331


Gotówka czeka na właściciela
 Gotówka czeka na właściciela

We wtorek, 25 sierpnia 2020 r. jeden z mieszkańców z terenu powiatu cieszyńskiego okazał się uczciwym znalazcą, przynosząc do Biura Rzeczy Znalezionych, zlokalizowanym w Starostwie Powiatowym w Cieszynie większą sumę gotówki (w skład weszły: złotówki i waluta obca).  

– Wzorowa postawa zasługująca na najwyższe uznanie, zachowanie godne do naśladowania oraz wielki dowód na uczciwość znalazcy. Co warto podkreślić - mężczyzna nie miał wątpliwości, że znaleziona gotówka powinna jak najszybciej trafić do właściciela. Serdecznie temu Panu gratuluję przykładnej postawy obywatelskiej, mówi Mieczysław Szczurek, Starosta Cieszyński.

- Właściciel pieniędzy musi udowodnić, że znaleziona gotówka należy do niego, między innymi wskazując na możliwe miejsce ich zagubienia, kwotę, nominały czy rodzaj waluty. Zgodnie z polskim prawem uczciwemu znalazcy należy się również znaleźne w wysokości 10 % wartości od znalezionej gotówki, kontynuuje Starosta.

- Z powyższym, z uwagi na brak możliwości doręczenia osobie uprawnionej wezwania do odbioru rzeczy lub nieustalenie osoby uprawnionej, wzywam wszystkie uprawnione (właścicieli lub osoby posiadające inny tytuł prawny) do niezwłocznego odbioru gotówki przechowywanej przez tutejsze Biuro Rzeczy Znalezionych w terminie do dnia 14 sierpnia 2022 r., wzywa Mieczysław Szczurek, Starosta Cieszyński.  

Warunkiem odebrania gotówki z Biura Rzeczy Znalezionych jest złożenie jego szczegółowego opisu lub przedstawianie dokumentów potwierdzających prawo własności.

Biuro Rzeczy Znalezionych mieści się w budynku Starostwa Powiatowego w Cieszynie, przy ul. Bobreckiej 29, w Wydziale Organizacyjnym – pokój 210, III piętro. Godziny pracy biura: poniedziałek-piątek: 730-1500, tel. 33 4777 210.

- Przypominam, że w przypadku zabrania znalezionych pieniędzy lub innej rzeczy i niepoinformowania o tym fakcie Policji, lub nieprzekazaniu ich do Biura Rzeczy Znalezionych, mieszczącym się przy każdym starostwie powiatowym w Polsce, możemy odpowiadać za przestępstwo przywłaszczenia tj. za czyn z art. 284 Kodeksu Karnego, kończy Szczurek.